Expanded metal

Kvalitet och miljö

För oss är det självklart att leverera produkter med hög kvalitet på utlovad tid. För att leva upp till detta har vi en omfattande kvalitetspolicy där det främsta målet är att jobba för ständig utveckling.

Vi arbetar i flera fall mot kunder, som ställer mycket stränga och speciella krav på de produkter de köper. Som exempel kan nämnas sträckmetall i ädlare metaller som koppar, mässing, nickel och titan för elektrokemiska applikationer. Utöver krav på utformning ställs här krav på elektrisk ledningsarea, öppen area, vikt per ytenhet etc.

Kvalitetssäkring av genomförda uppdrag har alltid varit självklart för Expandermetall. Vi specificerar klart mätbara och tidssatta kvalitets mål. Vi har också en öppen och nära dialog med våra kunder för att vi tillsammans ska uppnå de tids- och kvalitetsmål som gäller för varje produktion.

Betydelsen av miljöarbetet i vår verksamhet är stor och vi använder FR2000:s miljöstyrning för att ständigt utveckla företagets miljötänkande. I vårt miljöarbete ingår allt från användning av miljövänliga produkter till källsortering. Vårt miljötänkande utvecklas ständigt i verksamheten både internt i vår dagliga verksamhet och externt mot våra kunder och leverantörer.

Flera miljöaspekter

Sträckmetall är också en ekonomisk och mycket miljöriktigt att använda, eftersom du inte får något spill från själva tillverkningen, då elimineras inte bara miljöpåverkan utan du sänker också kostnader som du kan använda till annat än att kasta bort på materialspill som i sin tur har påverkan på miljön.

Tänk på att sträckmetall är återvinningsbart till 100% Detta i kombination med att det inte tillförs några nämnvärda ämnen vid tillverkningen gör det till det ultimata materialet att använda vid tillverkning. Sträckmetall blir då ett attraktivt material att använda när vi går mot mer miljöriktiga och hållbara samhällen att leva i, det vi tillverkar ska kunna källsorteras och återvinnas för att inte inkräkta på miljön.

Använda en miljövänlig produkt som sträckmetall är, och bygga in skapar också fördelar när du ritar hus eller byggnader eller i andra offentliga miljöer. Viktigt att tänka på är att materialet är solitt och är inte sammansvetsat eller några sammansatta kompositmaterial, Sträckmetall är 100% råvara från plåt och andra metaller.  Miljöaspekten med sträckmetall är flera, dels är det metall som är man återvinner till 100% men en annan viktig fråga är också att materialspillet under själva tillverkningen är lika med noll. Fördelar med att använda materialet är också att det är ett lågt pris beroende av att du får en större öppen area i förhållande det priset för materialet.