Expanded metal

Kvalitet och miljö

För oss är det självklart att leverera produkter med hög kvalitet på utlovad tid. För att leva upp till detta har vi en omfattande kvalitetspolicy där det främsta målet är att jobba för ständig utveckling.

Vi arbetar i flera fall mot kunder, som ställer mycket höga och speciella krav på de produkter de köper. Som exempel kan nämnas sträckmetall i ädlare metaller som koppar, mässing, nickel och titan för elektrokemiska applikationer. Utöver krav på utformning ställs här krav på elektrisk ledningsarea, öppen area, vikt per ytenhet etc.

Kvalitetssäkring av genomförda uppdrag har alltid varit självklart för Expandermetall. Vi specificerar klart mätbara och tidssatta kvalitets mål. Vi har också en öppen och nära dialog med våra kunder för att vi tillsammans ska uppnå de tids- och kvalitetsmål som gäller för varje produktion.

Fr2000 certifieringsmärke

Betydelsen av miljöarbetet i vår verksamhet är stor och vi använder FR2000:s miljöstyrning för att ständigt utveckla företagets miljötänkande. I vårt miljöarbete ingår allt från användning av miljövänliga produkter till källsortering, som exempel på vår miljöhänsyn, har vi gjort ett aktivt miljöval när vi handlat upp vår el. Vi använder uteslutande närproducerad el som är 100% förnybar, märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna. Vidare utgör godstransporter en viktig sektor vi kan påverka genom aktiva val, varför vi tecknat avtal och primärt nyttjar en partner som erbjuder en aktiv miljöprofil. Vårt miljötänkande utvecklas ständigt i verksamheten både internt i vår dagliga verksamhet och externt mot våra kunder och leverantörer.