Expanded metal

Fördjupad information om sträckmetall

Vad kan man använda sträckmetall till?

Vilka material kan man då göra sträckmetall av och till vad kan man använda sträckmetall? Man kan tillverka sträckmetall av många olika metaller. Det går att sträcka stål, galvaniserat stål, aluminium, rostfritt stål, koppar, mässing, nickel och titan men även olika kompositmaterial förekommer. Man sträcker i huvudsak obehandlade metaller från band eller från format plåt. Sträckmetall kan, styra, rena och bromsa luft. Man kan också använda det till att armera isolera och skydda byggnader. För det estetiska kan materialet lackas, termoplastas eller varför inte anodiseras.

Bygg & Design

Det är främst material som har stora maskor som används till att klä fasader på byggnader. När man använder sträckmetall till byggnation eller för beklädnad är det också spännande att arbeta med att sätta ljus på materialet för att uppnå en snygg och modern vägg som kombinationen av sträckmetall och ljus ger. Kanske att sträckmetall kommer att användas för byggnation och fasadbeklädnad många år framöver.  Även om materialet används för fasader och att beklä väggar så finns flera användningsområden inom arkitekturen och flera arkitekter har börjat med att rita och designa inomhusmiljöer med sträckmetall i flera olika varianter och olika maskstorlekar.

Färgvalen på materialet är oändliga och det i kombination med vilka mönster som maskorna utgör är det bara fantasin som sätter stopp för hur man kan använda sträckmetall vid byggnation.

Skydd mot inbrott

Dom alla flesta inbrott som sker idag sker genom att man krossar ett fönster. Att hitta lösningar för skydd mot inbrott utan att man tullar på funktion eller design kan vara svårare. Med sträckmetall som bas kan du designa och ta fram många olika alternativ på lösningar vad gäller fönstergaller som skydd mot inbrott. Du kan välja maska efter vilket ljusinsläpp du vill ha. Det finns många fördelar med att använda sträckmetall vid tillverkning av inbrottsskydd främst möjligheten till design, men också att materialet är fast i ett stycke utan svetsar som inbrottstjuvar inte har tid att klippa eller att skära upp.

Gnistgaller kan göras väldigt vackra vid rätt materialval

Ett gnistgaller vid den öppna spisen är inte bara en utsmyckning utan det fyller också en funktion. Ett gnistgaller eller gnistskydd måste vara utformat för att släppa fram strålningsvärmen och det ljus som en öppen brasa ger. Med dessa krav är sträckmetall ett perfekt material att använda.

Högtalargaller

Snygga högtalare ska också ha snygga högtalargaller och vad passar då inte bättre än sträckmetall. Oavsett storlek av högtalare kan det bli estetiskt bra med sträckmetall. Det går bra att tillverka högtalargallret av solid koppar, mässing eller aluminium. Givetvis går det bra att anodisera eller att pulverlacka sträckmetallen för att få fram önskad kulör.

Undertak

Det går att tillverka snygga och praktiska undertak och annan takbeklädnad av sträckmetall, valmöjligheterna är stora beroende på färgval och vilken maska du väljer att ha på ditt undertak. Det går också utmärkt att släppa igenom sprinkling, ventilation och ljud. Vi har tillverkat sträckmetall till många olika undertak och kan vägleda, ge tips och idéer på vad som passar och är lämpligt. I galleriet under referensbilder hittar du flera bilder på undertak som vi har varit med och levererat sträckmetallen till.

Filtertillverkning och Ventilation samt silar

Vid filtertillverkning och produktion av silar kan man använda sträckmetall för tillverkning av själva filterhuset som man kan filtrera både vätskor och annat material igenom.
Att använda sträckmetall vid produktion av silar och filtertillverkning har många fördelar, en stor fördel är att det blir väldigt starkt, dvs inte så böjligt eller slappt om man jämför med att använda vävd metallduk. Men också för att det går bra att sträcka material till väldigt fina maskor som kan passa till en del filter beroende på vilket genomsläpp som krävs. Sträckmetall går alldeles utmärkt att använda för tillverkning av vattenfilter, oljefilter, gasfilter, dieselfilter, silar och inte minst som insatser som stöldskydd i tex, dieseltankar. Sträckmetall används redan idag till en rad olika filterhållare, silar och filterhus och materialet går alldeles utmärkt att stansa, pressa och forma för din tillverkning av filtertyper. Det förekommer också användning av materialet i ventilationsfilter som finns i många olika varianter, inte bara för luftrening utan också för användning av fläktar vid storkök och andra utsug vid t.ex. gatukök och restauranger. En annan produkt som ligger nära filter är ventilationsgaller och sträckmetall används för tillverkning av ventilationsgaller i stor utsträckning idag. Snygga och praktiska ventilationsgaller tillverkas av planvalsad sträckmetall. Det är dessa som håller själva innerfiltret på plats och materialet som används är främst rostfritt stål.

Skyddsräcken & Balkongräcken

Skyddsräcken och balkongräcken finns att se överallt i olika format och utformningar. Sträckmetall passar bra för dessa produkter då de är starka trots sin låga vikt i förhållande till yta. Här lämpar sig både aluminium och stål, aluminium för sin låga vikt och att det kan exponeras obehandlat vid val av rätt val av aluminiumkvalitét och stål då det kan varmförzinkas efter sträckning för att klara högre klassningar av korrosionsskydd.

Sträckmetall för att avleda elektricitet vid överkänslighet eller elallergi

Sträckmetallen med små maskor avleder elektricitet och passar alldeles utmärkt att bygga in i t.ex. sovrum där elallergiska ska vistas eller sova. Maskorna i Sträckmetallen avleder inte bara magnetiska fält utan även radiovågar från t.ex. mobiltelefoner eller andra typer av radiovågor som åker runt i luften. Lider du av elallergi kan du med fördel inhägna delar av din bostad med just sträckmetall genom detta uppnår du total avskildhet från magnetfält såsom radiovågor och annan elektronisk utrustning.  Materialet behöver inte vara synligt för att det ska fungera, det går lika bra att bygga in det i väggen så det förblir 100 procent osynligt utan att det kommer påverka dess funktion. Sträckmetall används också i olika applikationer och produkter där vissa delar av tex en maskin ska avleda magnetism utan att behöva bygga dyra avancerade lösningar.

Bra materialval vid tillverkning av släpvagnar, skogsvagnar, och andra släpfordon

Vid tillverkningen av släpfordon, till både personbilar och för tyngre yrkestrafik är sträckmetall ett bra materialval. Det passar bra för att tillverka lämmar, skyddsanordningar, uppkörningsramper, gallergrindar till släpvagnar, lastbilslämmar, och andra lastbärare.  Att just sträckmetall är bra är pga. sin låga vikt samt att materialet blir starkare efter sträckningen än solid plåt. Idag används materialet flitigt inom en rad olika tillverkningsområden på fordonsindustrin.

Sträckmetall vid elektrokemisk industri

Inom elektrokemisk industri använder man materialet sträckmetall till Blyackumulatorer men även vattenrening , vattenreningsprocesser och offeranoder som fästs på metallytor för att skydda mot korrasion. Inom begreppet elektrokemi används materialet för ett samspel mellan elektricitet och kemiska processer. Sträckmetall är lämpad för elektrokemiska där elektricitet ska ledas igenom olika kemiska processer. Genom elektrokemi grundlades förståelsen för hur man kunde vidare utveckla ackumulatorer och batterier samt bränsleceller där sträckmetall pga. av sin förträffliga förmåga att kunna leda elektricitet. Elektrokemiska processer utgör idag en stor del av där materialet sträckmetall spelar en stor roll i branschen