Expanded metal

Sortiment

Vanliga masktyper

Ett urval om cirka hälften av våra maskor listas nedan. Vi har även ett antal av de mest vanligt förekommande maskorna på lager för snabb leverans. Ladda ner vår <<<Lagerlista <<<

Osäker på vilken sträckmetall du ska välja? Ladda ner vår checklista för sträckmetallsförfrågningar <<Checklista sträckmetallförfrågning<<

 

Normal maska

4,75 x 2,5mm 25,4 x 11mm 62 x 28mm
6 x 3mm 25,4 x 12,7mm 75 x 32mm
6 x 3,5mm 28 x 12mm 85 x 38mm
10 x 5mm 28 x 14mm 98 x 48mm
12 x 6mm 42 x 18mm 137 x 70mm
16 x 8mm 51 x 22mm 200 x 75mm
20 x 11mm 69 x 27mm

Långsmal maska

12 x 4mm 20 x 9mm 100 x 34mm
16 x 6mm 25,4 x 11mm 115 x 44mm
19 X 7mm 75 x 23mm

Kvadratisk maska

2 x 1,2mm 8 x 6mm 40 x 28mm
3,2 x 2mm 12 x 10mm 40 x 33mm
4 x 2,8mm 14 x 10mm 60 x 35mm
6 x 4mm 16 x 13mm

Parallellmaska

25,4mm
28mm
62mm

 

Expandermetall erbjuder alla masktyper som förekommer på marknaden, i fria format, antingen från vår egen tillverkning eller direkt från väl inarbetade samarbetspartners som, liksom vi arbetar med hög kvalitet och flexibilitet. Vår främsta samarbetspartner sedan många år är Estländska kollegan OÜ Lavinton (http://www.lavinton.ee/en/), vilka med sin 2500mm breda sträckmetallmaskin kompletterar upp vår egen produktion med extra stora spännvidder samt  maskorna över 100mm LWM.

Hur definieras Sträckmetall?

Sträckmetallen definieras efter masklängd och maskbredd, därefter stegbredd och godstjocklek. Det innebär att sträckmetall med beteckningen XM4210/2010 har en masklängd som är 42mm och en maskbredd på 10 mm och avser c/c, inte masköppning. Vidare står “det avslutande “2010” i artikelnumret i exemplet för att stegbredden i detta fall mäter 2,0mm och att sträckmetallen är sträckt ur 1,0mm:s godstjocklek. Inom branschen används också förkortningarna LWM som betyder Long Way Mesh och SWM som då följaktligen står för Short Way Mesh.

Bärighet och stegbredd

Sträckmetall har låg vikt och hög bärighet. Därför kan man ofta välja en tunnare plåt. Stegbredden kan varieras steglöst efter önskemål om utseende på slutprodukten. För ett gallerliknande utseende ska du välja en stegbredd som ligger när tjockleken på godset. Är du ute efter en “gäleffekt” ska du välja en kraftigare stegbredd.
Expandermetall erbjuder alla på marknaden förekommande masktyper i valfria format, antingen från egen tillverkning eller direkt från väl inarbetade samarbetspartners. Vi har över femtio verktygsuppsättningar för de vanligaste masktyperna samt ett antal specialverktyg . För varje masktyp ger val av stegbredd i förhållande till materialtjocklek – och givetvis materialtyp – oändliga variationer.